GLA:D RYG    Uddannelse og træning for patienter

 

Indholdet af GLA:D Ryg-forløbet er baseret på bedste evidens for rygbehandling og udviklet i samarbejde med patienter og behandlere.

Formålet med GLA:D® Ryg er, at patienter får viden og redskaber, der hjælper dem til færre rygsmerter, og til at fungere bedre med de smerter der er.

Forløbet omfatter en indledende og en afsluttende individuel konsultation, hvor deltagerens udgangspunkt og målsætning fastsættes og nytten af forløbet evalueres.

Dertil kommer to sessioner med patientuddannelse på hold, hvor deltagerne lærer om ryggen, hvorfor rygsmerter opstår og hvad man kan gøre for at få en ryg, der bedre klarer hverdagens krav.

Første session handler om:

·         Årsager til rygsmerter

·         Symptomer

·         Behov for røntgen og skanninger

·         Behandlingsmuligheder

Anden session handler om:

·         Hvad smerte er

·         Håndtering er rygbesvær

·         Rygsmerter som udtryk for ubalance mellem dine ressourcer og dine belastninger

·         Hvordan træning virker

Træningen foregår to gange om ugen i otte uger. Øvelserne kan udføres med forskellig sværhedsgrad og tilpasses den enkelte deltager. Deltagerne arbejder med at opnå større variation i ryggens bevægelser, så brug af ryggen bliver mindre ensidig, og med at få tillid til at bevæge sig naturligt og frit.

Hver træningssession består af:

·         En kort drøftelse af emner fra patientuddannelsen eller erfaringer i gruppen siden sidst

·         En opvarmning hvor ryggen bevæges igennem

·         Otte øvelser der arbejder med styrke og bevægelighed af

rygstrækkere
mavemuskler
balde/hoftemuskler
benmuskler

Både uddannelse og træning foregår i grupper, hvor deltagerne har mulighed for at dele erfaringer og lære af hinanden. Undervejs drøfter deltagere og underviser muligheder for at være fysisk aktiv ud over træningen, så effekten af GLA:D® Ryg kan fastholdes efter forløbet er slut.

 

GLA:D Ryg-tilgangen

Rygsmerter er noget de fleste mennesker oplever. Hos nogle er det lette, forbigående gener, mens andre er stærkt begrænsede i deres hverdag i årevis eller igen og igen.

Smerter er fra naturens side en måde at beskytte os på. Smerter opstår når man udsættes for større belastningerne, end man har kapacitet til at klare. Det handler både om fysisk belastning på led og muskler, den måde man bevæger sig på og om mentale belastninger som for eksempel træthed eller bekymringer. Styrken af smerter hænger ikke særligt godt sammen med hvad der sker i ryggen. Smerter er en alarm, der forsøger at få os til at gøre noget for at beskytte os selv, men ligesom en røgalarm ikke fortæller om der er røg fra et stearinlys eller en stor brand, fortæller smertealarmen ikke, hvad der er galt eller hvor galt det står til. Derfor kan det være svært at blive klog på sine smerter.

Mere viden om smerter via linket her: http://www.retrainpain.org/dansk

Det er målet med GLA:D® Ryg at øge ryggens kapacitet og give deltagerne redskaber til at reducere belastninger.