29-10-2020: Nye restriktioner !

Du skal bære mundbind når du kommer ind på klinikken og ind i behandlingsrummet. 

Mundbindet må tages af i behandlingsrummet i samråd med fysioterapeuten.

Ved holdtræning må mundbindet tages af.

KAN JEG FÅ BEHANDLING?

Ja, vi arbejder på normal vis!

Alle individuelle behandlinger samt holdtræning,

foregår med Sundhedsstyrrelsens Covid 19 forholdsregler.

 • Du skal have en aftale for at kunne møde op på klinikken.
 • Du må ikke møde op på klinikken, hvis du er syg!
 • Så melder du afbud!
 • Hænderne sprittes af, så snart du kommer ind på klinikken! Håndsprit sidder på væggen lige inden for døren.
 • Der henstilles til, at der kun er en pårørende med.
 • Vi bruger engangslagener for at nedsætte smitterisikoen!
 • Der registreres et Covid 19 hygiejnetillæg på 20,-kr. pr. konsultation.
 • Alt hvad du rører ved, skal sprittes af! Der står sprit overalt.
 • Vær omklædt hjemmefra, til holdtræning!
 • Vi har lukket bade- og omklædningsfascillitetterne.
 • Vi har ikke åbnet for selvtræning endnu!

 

 

Du kan ringe til os mellem 9 og 12 på tlf. 56312660

eller sende en mail på: mail@haslevfysioterapi.dk

Hvis du ikke vil komme til os på klinikken, kan vi tilbyde nedenstående: 

Har du brug for hjælp til specifikke problemstillinger, kan du booke en telekonsultation ved en af vores fysioterapeuter.

Her kan du, via en telefonsamtale, få råd og vejledning ift. selvbehandling og træning.

En telefonkonsultation koster : 153,89 kr. med henvisning fra læge.        253,53,-kr. uden henvisning fra læge.

 

Du kan også anmode om en Videokonsultation på hverdage mellem kl. 9 og 12, 

En videokonsultation koster : 153,89 kr. med henvisning fra læge.        253,53,-kr. uden henvisning fra læge.

KAN JEG TRÆNE?

Ja.  Men kun efter aftale med en fysioterapeut !

Holdtræning: Vi gennemfører holdtræning med max. 9 deltagere + fysioterapeut og en overholdelse af 2 m. afstand og afspritning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger. .Du skal bære mundbind når du kommer ind på klinikken, men må tage det af når du skal træne.

På disse hold tilbyder vi videoundervisning: Ring eller skriv til os, så vil du få tilsendt en invitation til at deltage.

Ryghold, mandage kl. 9:30 og kl. 16:00 og kl. 17:00

Nakkehold, onsdage kl. 8:30

Ryghold onsdage kl. 15:00

 

De bedste hilsner fra os alle.

 

Læs om myndighedernes seneste retningslinjer for at hindre spredningen af coronavirus.

I perioden fra 26. oktober til 22. november er forsamlingsforbuddet sænket til 10 personer. Dette gælder imidlertid ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i. Det betyder, at det fortsat er muligt at gennemføre fysioterapeutiske holdtræninger – herunder ridefysioterapi – med mere end 10 personer til stede. Læs mere på coronasmitte.dk: ”Gælder reglerne om forsamlinger også på sygehuse eller lignende?” (spørgsmål nr. 13 på listen).

For så vidt angår fitness-aktiviteter og lignende henvises til Kulturministeriets hjemmeside.

På den fælles myndighedsside om corona (coronasmitte.dk) findes en veludbygget FAQ, som beskriver hvordan de nye udmeldinger skal forstås og hænger sammen:

Læs om de nye udmeldinger på coronasmitte.dk

Specifikt om mundbind

Fra den 29. oktober indføres krav om brug af mundbind eller visir på sundheds- og ældreområdet samt visse dele af socialområdet. Det er dermed en skærpelse i forhold til tidligere, hvor det var en anbefaling samt at kravet nu også gælder for patienterne.

Kravet gælder alle steder med offentlig adgang, herunder receptionsområder og venteværelser.

Danske Fysioterapeuter har kontaktet Sundhedsstyrelsen for at høre, om der er nye konkrete retningslinjer for sundhedsvæsenet på vej. Indtil da har Sundheds- og Ældreministeriet udgivet denne oversigt:

Oversigt over gældende og nye COVID-19 retningslinjer (pdf)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Du kan blive opdateret på sidste nyt om Coronavirus på Sundhedsstyrelsenshjemmeside.

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Beskyt dig selv og andre