KAN JEG FÅ BEHANDLING?

Ja, vi arbejder igen normalt…………………..men………….

Der er fortsat fokus på at forhindre smittespredning på Covid 19 og derfor har vi megen fokus på hygiejne, afspritning af hænder og alle de flader der berøres.

For at få individuel konsultation eller deltage i holdtræning på klinikken, må man ikke have symptomer på influenza/covid-19, hvorfor det er vigtigt at melde afbud.

Ved individuel behandling, bruger vi engangslagener, for at minimerer smitterisikoen. ( pris 25,-kr.)

Vi vil gøre vores yderste for at passe på jer.

Du kan  ringe til os på 56312660 på hverdage mellem kl. 8 og 12, eller skrive en mail på: mail@haslevfysioterapi.dk

 

Har du brug for hjælp til specifikke problemstillinger, og ikke vil møde op på klinikken,  kan du booke en telekonsultation ved en af vores fysioterapeuter.

Her kan du, via en telefonsamtale, få råd og vejledning ift. selvbehandling og træning.

En telefonkonsultation koster : 153,89 kr. med henvisning fra læge.        253,53,-kr. uden henvisning fra læge.

 

Du kan også anmode om en Videokonsultation på hverdage mellem kl. 8 og 12.

En videokonsultation koster : 153,89 kr. med henvisning fra læge.        253,53,-kr. uden henvisning fra læge.

 

KAN JEG TRÆNE?

Ja.  Men kun efter aftale med en fysioterapeut !

Holdtræning: Vi starter langsomt op med at tilbyde holdtræning, da vi skal overholde 2 m. afstand og afspritning efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Vi tager kontakt til hver enkelt, i den rækkefølge som vi har mulighed for og plads til at tilbyde holdtræning.

Så vi ber om jeres tålmodighed.

 

På disse hold tilbyder vi videoundervisning: Ring eller skriv til os, så vil du få tilsendt en invitation til at deltage.

Ryghold, mandage kl. 9:30 og kl. 16:00 og kl. 17:00

Nakkehold, onsdage kl. 8:30

Ryghold onsdage kl. 15:00

 

De bedste hilsner fra os alle.

 

Retningslinjen om omstilling og gradvis øget aktivitet i praksissektoren

Sundhedsstyrelsen har nu offentliggjort retningslinjen om omstilling og gradvis øget aktivitet imod vanligt niveau i praksissektoren. I retningslinjen fraråder Sundhedsstyrelsen gruppeaktiviteter, præciserer reglerne for hjemmebehandling og fastholder, at telekonsultation skal være den primære konsultationsform. Retningslinjen understreger også, at der ikke skal bruges værnemidler, når der ikke er mistanke om COVID-19.

Siden regeringen og Folketingets partier torsdag nat indgik aftalen om delvist genåbning af aktiviteterne i bl.a. fysioterapipraksis, har Danske Fysioterapeuter afventet den retningslinje, der nu er offentliggjort af Sundhedsstyrelsen.

Retningslinjen erstatter den tidligere retningslinje til fysioterapeuter i praksissektoren om beskrivelse af kritisk funktion.

Stadig fokus på smittespredning – konkret og individuel vurdering

Den nye retningslinje har fortsat fokus på at begrænse smittespredningen i samfundet generelt og smitte af enkelte patienter og sundhedspersonale. Derfor understreger retningslinjen, at der skal foretages en konkret og individuel sundhedsfaglig vurdering af patientens behov for undersøgelse, behandling mv.

I vurderingen af hver enkelt patient skriver Sundhedsstyrelsen, at der skal bl.a. indgå:

  • alvorligheden og sværhedsgraden af sygdommen/tilstanden,
  • risikoen for at sygdommen forværres, hvis man ikke behandler, herunder om der er risiko for øget medicinforbrug som følge af dette,
  • risikoen for, at sygdommen/tilstanden bliver kronisk, hvis den ikke behandles på en horisont over et par måneder
  • påvirkning af livskvaliteten
  • påvirkning af funktions- og/eller erhvervsevne

Telefon- og videokonsultationer skal fortsat være den primære konsultationsform, i det omfang det er muligt. Man skal fortsat planlægge konsultationerne, så alle patienter håndteres på afstand. Sundhedsstyrelsen har også opfordret til, at man som sundhedsperson skal bede patienten vende siden til eller hovedet væk, hvis man skal tæt på.

Retningslinjen afviser ikke brug af hjemmebehandling og nævner specifikt behovet for behandling i hjemmet i forbindelse med ordningen om vederlagsfri fysioterapi. Der er dog en række særlige hygiejnekrav, som skal overholdes i patientens eget hjem, disse fremgår af retningslinjen – og så gælder det, at patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 ikke skal ses ved hjemmebesøg.

Værnemidler

Der skal som udgangspunkt ikke anvendes værnemidler hos borgere uden mistanke om COVID-19, medmindre opgaven sædvanligvis kræver det, fx handsker ved undersøgelser af mund og slimhinder.

Korrekt håndhygiejne, rengøring og så vidt muligt at holde 1-2 meters afstand er de grundlæggende og vigtigste midler til at forebygge smitte ved håndtering af alle borgerer.

Borgere med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor ikke møde op i klinikken. Det er vigtigt, at klinikken ikke har åbne konsultationer eller mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

Reglerne om, hvordan man skal forholde sig ved tvivl om patientens smittestatus, fremgår af retningslinjen.

Holdtræning anbefales ikke

Sundhedsstyrelsen skriver i retningslinjen, at gruppeaktiviteter, altså hold, fortsat ikke prioriteres ud fra et hensyn om at reducere omfanget af sociale kontakter og derved mindske risikoen for smittespredning i samfundet.

Dette ligger i forlængelse af Sundhedsstyrelsens retningslinjer til kommunerne, som blev aftalt påskemandag.

Patienter med COVID-19

Patienter med COVID-19 eller mistanke om COVID-19 (feber, hoste, ondt i halsen, hovedpine og muskelømhed, som hos nogle kan være ledsaget af symptomer fra næsen) skal fortsat ikke ses i praksissektoren, og må derfor ikke møde op i klinikken. Det er vigtigt, at klinikken ikke har åbne konsultationer eller mulighed for uvisiteret elektronisk tidsbestilling.

Dette gælder også, hvis patienten ikke har mistænkt eller bekræftet COVID-19, men deler husstand med personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Du kan blive opdateret på sidste nyt om Coronavirus på Sundhedsstyrelsenshjemmeside.

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Beskyt dig selv og andre