Opdateret 10-6-21.

Om mundbind – 10. juni 2021

I sundhedsvæsenet, på ældreområdet og på dele af socialområdet er det Sundhedsstyrelsens vurdering,

at der en række situationer,  hvor personale og patienter fortsat bør bruge mundbind.


 

Sundhedsstyrelsen vil derfor opdatere retningslinjer for brug af værnemidler i sundheds-, ældre- og socialsektoren.

Sundhedsstyrelsen anbefaler gradvis udfasning af brug af mundbind

 

Der er ikke nyt i restriktionerne, som vedrører sundhedsvæsenet. Det betyder, at vi fortsat må tilbyde sundhedsydelser.

En sundhedsydelse er defineret ved, at vi på baggrund af en undersøgelse målretter indsatsen

(træning, behandling, forebyggelse, sundhedsfremme) mod den enkelte patient/borger.

Holdtræning som sundhedsydelse skal fortsat varetages ved 4m2 pr. patient/borger, for at mindske smittespredning.

Der er ikke forsamlingsloft ved sundhedsydelser, men der skal sikres god afstand (2 m mellem hver borger) og udluftning.

Se mere her:  http://www.coronasmitte.dk/

Disse restriktioner gælder stadig:

Du skal bære mundbind når du kommer ind på klinikken og ind i behandlingsrummet eller træningssalene.

 

Alle individuelle behandlinger samt holdtræning,

foregår med Sundhedsstyrrelsens Covid 19 forholdsregler.

 • Du skal have en aftale for at kunne møde op på klinikken.
 • Du må ikke møde op på klinikken, hvis du er syg!
 • Meld afbud ved symptomer på sygdom.
 • Du skal bære mundbind når du kommer ind på klinikken og ind i behandlingsrummet.
 • Hænderne sprittes af, så snart du kommer ind på klinikken! Håndsprit sidder på væggen lige inden for døren.
 • Der henstilles til, at der kun er en pårørende med.
 • Du skal medbringe lagen eller et stort håndklæde, til individuelle behandlinger.
 • Engangslagner kan købes for 20,- kr. pr. stk.
 • Alt hvad du rører ved, skal sprittes af! Der står sprit overalt.
 • Vær omklædt hjemmefra, til holdtræning!
 • Vi har lukket bade- og omklædningsfascillitetterne.

 

Du kan ringe til os mellem 8 og 12 på tlf. 56312660

eller sende en mail på: mail@haslevfysioterapi.dk

Hvis du ikke vil komme til os på klinikken, kan vi tilbyde nedenstående: 

Telefonkonsultation:

Har du brug for hjælp til specifikke problemstillinger, kan du booke en telekonsultation ved en af vores fysioterapeuter.

Her kan du, via en telefonsamtale, få råd og vejledning ift. selvbehandling og træning.

En telefonkonsultation koster : 153,89 kr. med henvisning fra læge.        253,53,-kr. uden henvisning fra læge.

Videokonsultation: 

En videokonsultation koster : 153,89 kr. med henvisning fra læge.        253,53,-kr. uden henvisning fra læge.

På disse hold tilbyder vi videoundervisning

Ryghold, mandage kl. 9:30 og kl. 16:00 og kl. 17:00

Nakkehold, onsdage kl. 8:30

Ryghold onsdage kl. 15:00

Ring eller skriv til os, så vil du få tilsendt en invitation til at deltage.

 

De bedste hilsner fra “FYSSERNE”

 

 

Læs om myndighedernes seneste retningslinjer for at hindre spredningen af coronavirus.

For så vidt angår fitness-aktiviteter og lignende henvises til Kulturministeriets hjemmeside.

På den fælles myndighedsside om corona (coronasmitte.dk) findes en veludbygget FAQ, som beskriver hvordan de nye udmeldinger skal forstås og hænger sammen:

Læs om de nye udmeldinger på coronasmitte.dk

……………………………………………………………………………………………..

Du kan blive opdateret på sidste nyt om Coronavirus på Sundhedsstyrelsenshjemmeside.

https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

Beskyt dig selv og andre