Holdinformation

KAN JEG TRÆNE i øjeblikket?

Ja.  Men kun efter aftale med en fysioterapeut !

På disse hold tilbyder vi videoundervisning: Ring eller skriv til os, så vil du få tilsendt en invitation til at deltage.

Ryghold, mandage kl. 9:30 og kl. 16:00 og kl. 17:00

Nakkehold, onsdage kl. 8:30

Ryghold onsdage kl. 15:00

_______________________________________________________________________________________________

Selvtræning.

Måske vil du gerne kunne træne når du har tid og lyst, men under opsyn af højt fagligt kvalificeret personale.
Dette er en mulighed hos os, vi forlanger bare at du første gang bestiller en tid og får tilrettelagt dit træningsprogram,
så dine behov og forventninger indfries.
På denne måde får vi også kendskab til evt. gener, som vi skal tage hensyn til i træningsprogrammet.

Programlægning: ½ time: 200,-kr.

Månedskort med fri træning, indenfor klinikkens åbningstid: 250,-kr.

10-turskort: 450,-kr.

 

Skåneryghold:

Disse hold henvender sig til patienter med smerter og /eller ringe kropskontrol, hvor en times træning vil være for hårdt.
Første prioritet er at lære at turde bevæge sig, og finde bevægemønstre, der nedsætter smerten på den korte og lange sigt.
Når fysioterapeuten vurderer, patienten er klar til flere udfordringer, rykker patienten op på low load ryghold.

 

Ryghold: Low load.

Rygholdene er for patienter som har gener eller smerter fra lænderyggen.
Undervisningen foregår i et roligt og kontrolleret tempo, hvor fokus ligger på bevægelseskvalitet og bevægelse i smertefrit område.
Gradvist tilstræbes en genopbygning af fuld og normal bevægelighed.
Undervisningen lægger vægt på træning af stabiliteten gennem øvelser, som genopbygger styrke og udholdenhed i de dyb og skeletnære muskler. På denne måde søges kontrollen af ryggens led bedret.
I undervisningen indgår øvelser på måtte og øvelser med bold, men også forskellige balance- og stabilitetsudfordrende øvelser på
varierende træningsredskaber.
Efter behov kommer vi ind på løfteteknik, arbejds- og siddestillinger.

 

Ryghold: High load

Disse ryghold henvender sig især til dem som er godt i gang med at bevæge sig med/efter ryggener.
Til dem som har brug for alsidig træning med både bevægeligheds-, stabilitets- og styrke momenter.
Vi kombinerer gulvøvelser og brug af redskaber, såsom stor bold, elastik, balanceredskaber.
Desuden træner vi korrekt løfte-bæreteknik alt efter deltagernes ønsker.

 

Nakkehold:

Holdene er for personer med gener fra nakken og/eller skulderbæltet samt personer med hovedpine af spændingskarakter.
Du kan starte på dette hold uden forudsætninger. Undervisningen foregår i et roligt og kontrolleret tempo.
Fokus ligger på bevægelseskvalitet og kropsbevidsthed med udgangspunkt i nakke- og skulderregionen. Efter behov kommer vi ind på arbejds- og siddestillinger
Gennem specifikke øvelser søges en genopretning af den muskulære balance omkring nakke og skuldre.
Der indgår holdningskorrigerende øvelser, stabilitets-træning og udspænding.
Timen afsluttes med afspænding.

 

Yogahold.

Yogainspireret mobilitets- og balance træning.

Holdet er for alle, der har brug for at blive mere mobile og få en bedre aktiv balance og som godt kan lide yoga.

 

 

 

 

 

 

Skulderhold.

Skulder hold med både træning og læring omkring smertemekanismer, acceptabel smerte, samt dagligdags funktioner og håndtering af dette. Vejledning omkring hensigsmæssig lejring siddende/ liggende (dog mest i den akutte fase). Træning består af opvarmning i trisse med tov fra lille til stor bevægelse alt efter niveau. Både flektions og abduktions bevægelser. Der laves både stabilitetstræning med setting uden bevægelse og med bevægelse af OE, elastikøvelser ved ribbe fra gul til grøn elastik alt efter niveau, ledet aktive øvelser med stok rygliggende eller stående flektion samt ind og udad rot. liggende abduktionsøvelser på rulle med eller uden vægt (1-2 kg). Ved bedre funktion laves liggende øvelser med små vægte hvor både biceps, triceps, pectoralis trænes. Ved behov for vægtbærende øv bruges stor bold, pt maveliggende frem rul med tilpas vægt på skulder. Kasteøv. hvis det er funktionelt for pt, nogle har glæde af sleepers strech, ellers alm udspændingsøv OE og truncus.

 

FYSIOPILATES

der følger din vejrtrækning.

Pilates blev udviklet af Joseph Pilates i starten af 1900-tallet, som har sine rødder i ballettens verden og som har udviklet konceptet Pilates som består af stræk- og styrke øvelser. Fysio Pilates er baseret på den traditionelle Pilates, men er modificeret og ’brudt ned’, så den kan målrettes individuelt.

Formålet er at genetablere den neuromuskulære kontrol, så man forebygger og eliminerer smerter. Træningen tager udgangspunkt i det indre korset. Dvs. de dybe muskler i ryg, mave, hofter og lår og som altid er aktive. Arbejder disse muskler korrekt, opnår ryggen større stabilitet og dermed en bedre forudsætning for at skabe den mest naturlige og hensigtsmæssige kropsholdning og funktion. Man skal lære kun at bruge de aktive muskler og at slappe af i resten. Træningen er skånsom og skal ikke gøre ondt, hverken under eller efter træningen. En træning vil typisk være bygget op, så man starter med afslapning, så musklerne er afslappede og hjernen er klar til at koncentrere sig om øvelserne. I starten er det simple øvelser, hvor man lære at ’fange muskelkorsettet’, herefter bliver øvelserne sværere. Øvelserne udvælges efter den enkeltes niveau med en konstant feed back, så der opnås størst mulig udbytte af træningen. I træningen arbejdes skånsomt fordi der er tale om kontrollerede bevægelser, der følger din vejrtrækning.

Træningen vil i starten foregå som gulvøvelser på måtter og sværhedsgraden kan øges med brug af store terapibolde samt andre træningsredskaber.

Hvem er denne træning god for:

Patienter med dårlig holdning, kroniske smerter, fibromyalgi, hyper mobilitet, sclerose, stress og in stabilitet omkring lænd og nakke.

 

 

Knæhold

Alle knæskader, f.ex. korsbånd, ledbånd og menisk, men også ved instabilitet/løshed i knæet.

 

Andre holdtræningstilbud.

Parkinson

Hemiplegihold

Gigthold (RA)

Skulderhold

Sclerosehold

Hypermobilitetshold

Balance hold – fald forebyggelse

Holdtræning for blandede diagnoser.

GLA:D Træning af arthrose knæ og hofter.

GLA:D Træning af arthrose ryg.

 

Holdene oprettes efter behov.
De hold med angivelse af tidspunkter i skemaet HOLDOVERSIGT, er aktive hold.

Der tages forbehold for ændringer i holdenes tidspunkter / dag.

118,41  kr., med lægehenvisning.
195,07 kr., uden lægehenvisning.

1 lektion varer 55 min.

Der tages forbehold for prisstigninger.