Alle behandlingstilbud

Vi behandler fortrinsvis på klinikken, dog i særlige tilfælde kan vi tilbyde behandlinger i hjemmet. Første behandling vil typisk bestå af den fysioterapeutiske undersøgelse hvor patientens problem og forventninger afdækkes. Fysioterapeut og patient sætter derefter mål for behandlingen i fællesskab og der laves en plan.

Vi tilbyder bl.a følgende:

Certificeret Mc Kenzie behandling *
Certificeret GLA:D uddannelse og NEMEX træning *
Rygtræning med særlig vægt på dynamisk stabilitetstræning *
Gynækologisk/obstetrisk fysioterapi *
Nakkebehandling
Hovedpinebehandling
Neurofysioterapi
Træning, individuelt og hold
Genoptræning
Manuel behandling
Afspænding
Idrætsfysioterapi
Sportsskader
Løbestilsanalyse ( se menuen: træningstilbud )
Stabilitetstræning
Laserterapi * (bl.a. sårbehandling)
Akupunktur (kun behandling af smerter i bevægeapparatet)
Kranio-Sakral terapi *
Ultralydsscanning ( se menuen: ultralydsscanning )
Ergonomisk rådgivning
Viksomhedsaftaler tilbydes

* Se uddybning nederst på siden

Af holdtræning kan vi tilbyde følgende:

Sclerosehold
Gigthold
Nakkehold
Ryghold
Balancehold
Knæhold
Stabilitetshold
Hypermobilitetshold
Parkinsonhold
Bækkenbundstræning
Se også under træningstilbud.

 

 

Hvordan vi udvikler os fagligt og praktisk:
Vi tager ofte på kurser for at videreuddanne os og få ny inspiration. Vi afholder intern undervisning for hinanden hvor vi diskuterer og afprøver nye tiltag. Indimellem fungerer klinikken som kursussted for større kurser, hvor vi selv deltager. Vi har desuden god kontakt til fysioterapeutskolerne og er ajourført med uddannelsesforløbet.

 

 

 

 

Hvad er McKenzie-metoden:
Robin McKenzie (f.1931) er fysioterapeut fra New Zealand. Han specialiserede sig i 50’erne i behandling af rygproblemer og udviklede en metode for undersøgelse og behandling af mekaniske rygsmerter. Metoden består bl.a. af stor grad af patient selv-behandling. Patienten udfører specifikke bevægeøvelser under vejledning fra terapeut og er derudover særlig opmærksom på at undgå belastende stillinger i hverdagen. Der lægges stor vægt på forebyggelse af nye rygproblemer. Denne metode er nu udbredt over hele verden og bruges af både fysioterapeuter og læger. Den store anerkendelse metoden har opnået gennem årene resulterede i 1990 i at R. McKenzie blev tilkendt the most Exellent Order of the British Empire by Her Majesty the Queen ” For services to Physiotherapy”.

www.mckenzie.dk

rt

 
Hvad er GLA:D Knæ og hofter ?
GLA:D er et tilbud til folk med ondt i knæ og hofter, om uddannelse og træning, der bygger på den bedst tilgængelige forskning og praksis.
Hvorfor GLA:D?
De kliniske visitationsretningslinjer for patienter med knæartrose (slidgigt i knæet) anbefaler, at alle med ondt i knæ eller hofter gennemgår uddannelse og træning (minimum 12gange) samt vægttab ved behov. I en travl hverdag kan det dog være svært for klinikeren at følge disse retningslinjer. GLA:D søger netop at understøtte klinikeren i dette arbejde ved at være et tilbud, der er målrettet patientgruppen og den enkelte læge og fysioterapeut.
Hvem henvender GLA:D sig til?
Alle folk med ondt i knæ eller hofte, der ikke skyldes andre årsager som kræft eller knoglebrud.

www.glaid.dk

Vi tilbyder også GLA:D RYG. Se dette under træningstilbud.

 

 

 

 

 

 

Hvad er gynækologisk/obstetrisk fysioterapi:
Det er et genoptræningstilbud til de patienter, der har underlivssmerter og vandladningsproblemer.

Det vil være følgende målgruppe:
– Kvinder og mænd der er flatus, urin og fæces- inkontinente
– Kvinder og mænd med smerter og/ eller spændinger/myoser i underlivet
– Gravide
– Nybagte mødre (min. 6 uger efter fødsel)
– Personer med intakt nerveforsyning til bækkenbund

Typisk behandlingsforløb:
– Anamnese og patientens målsætning
– Information om bækkenbund og underliv.
– Vaginal og/eller anal palpation for test af bækkenbundens funktion
– Undervisning i bækkenbundstræning. Patienterne vil have mulighed for at låne et bio-feedback apparat med hjem. Bio-feedback apparatet et god pædagogisk virkemiddel til indlæring af selvtræning af bækkenbunden.
– Vejledning i indkøb og brug af relevante hjælpemidler såsom bind, kontrelle, (engangs inkontinenstampon) og vaginalvægte mm.

www.gynzone.dk

 

 
Hvad er Kranio-Sakral terapi:
Den kranio-sakrale terapi bygger bl.a på, at der mellem de enkelte kranieknogler, som er adskilt af et tyndt lag af bindevæv, indeholdende også kar- og nervereceptorer, foregår en vis fjedring og forskydelighed. Denne fjedring synes at være nødvendig for den normale funktion af kraniet.
Hvis denne fjedring blokeres, som det f.eks. kan ses efter kranietraumer, whiplash-læsion, operative indgreb etc., kan det resultere i symptomgivende dysfunktioner.
Symptomerne er ofte hovedpine, svimmelhed, tandsmerter, vegetative forstyrrelser m.m. Disse symptomer virker ofte uforklarlige, og de kan være ganske upåvirkelige af gængse behandlingsmetoder. Den kraniale behandlingsform kan her være en anden og ny behandlingsform.

Til denne behandling ydes der ikke tilskud fra sygesikringen.

Hvad er Laserterapi:
Laserterapi er koncentreret lys/energi til den naturlige heling.
Laserlyset trænger dybt ind i vævet, helt ind til den enkelte celle.
Cellen udnytter energien fra laserlyset og sætter gang i alle kroppens naturlige reparationsmekanismer.
Helingstiden for akutte skader reduceres med op til 75%.
Vil du vide mere om Laser og laserterapi, eller finde links til den seneste forskning, så besøg: www.powermedic.dk

Til denne behandling ydes der ikke tilskud fra sygesikringen.

Ønsker du yderligere information så kontakt os HER eller ring på: 56 31 26 60