McKenzie Metoden

 

HVAD ER MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI (MDT)?

Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT) er en international anerkendt tilgang til undersøgelse og behandling af ryg, nakke og ekstremitetssmerter, udviklet af den New Zealandske fysioterapeut Robin McKenzie. Tilgangen har været anvendt over hele verden i mere end 30 år.

MDT-terapeuter er trænet til at undersøge og diagnostisere alle dele af det muskuloskeletale system. Det betyder, at hvis du har et problem omkring ryggen, led eller muskler, så vil en MDT-undersøgelse være hensigtsmæssig.

En hjørnesten i MDT er filosofien om aktiv patientinvolvering og uddannelse. Denne tilgang anvendes i dag af klinikkere over hele verden, og er anerkendt som en metodisk troværdig behandlingstilgang til ryg, nakke og ekstremitetsproblemer. Tilgangen har igennem 30 år været grundigt undersøgt og udviklet, og i dag er den en af de bedst efterprøvede behandlingstilgange i fysioterapiverdenen både ift. klinisk erfaring og forskning.

Den indledende undersøgelse er en meget vigtig del af MDT. Det er her, at fysioterapeuten sikrer den præcise diagnose gennem en række sikre tests. Først når man er sikker på diagnosen, bliver der lavet en målrettet behandlingsplan. Dyre tests som MR scanninger er ofte overflødige. Certificerede MDT terapeuter kan hurtig afgøre om MDT tilgangen kan være effektivt for den enkelte patients problem.

Kort sagt repræsenterer MDT en grundig og gennemprøvet behandlingstilgang, som baserer sig på logiske principper. Når disse principper bliver fulgt, får langt de fleste rigtig gode resultater.

 

læs mere på mckenzie

 

Hvad er Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF

Til patienten

Muskuloskeletale Fysioterapeuter har særlig uddannelse og interesse indenfor undersøgelse og behandling af ryg- og nakkebesvær samt led- og muskelgener i kroppen i øvrigt.

Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi (DSMF)

DSMF er en sammenslutning af fysioterapeuter med speciel interesse og uddannelse inden for undersøgelse, diagnostik og behandling af ryg- og nakkebesvær samt led- og muskelgener i kroppen i øvrigt. Der findes omtrent 1000 muskuloskeletale fysioterapeuter i sammenslutningen, og du finder de fleste af dem på private klinikker. Over 100 har gennemført og bestået et uddannelsesforløb i muskuloskeletal fysioterapi (se “Find behandler”).

Hvad er en Muskuloskeletal Fysioterapeut?

En muskuloskeletal fysioterapeut, er en fysioterapeut, som har gennemgået en efteruddannelse i undersøgelse, diagnostik og behandling af problemer i “bevægeapparatet”. Det vil sige problemer med ryg, nakke, arme eller ben. Også undersøgelse, diagnostik og behandling af muskler, nerver og bindevæv, som sørger for, at vi kan bevæge os uden smerter. Derudover lærer en muskuloskeletal fysioterapeut om forskellige smertemekanismer som akutte smerter, langvarige smerter og smerter, som stammer fra selve nervesystemet.

Uddannelsen er anerkendt af foreningen Danske Fysioterapeuter, og er ligeledes internationalt anerkendt. Uddannelsen består af en kursusrække, som strækker sig over flere år. Hertil kommer mindst 100 timers praktik hos en færdiguddannet muskuloskeletal fysioterapeut og et omfattende litteraturstudie. Uddannelsen afsluttes med eksamen.

Hvad kan en muskuloskeletal fysioterapeut gøre for mig?

Har du akutte ryggener kan den muskuloskeletale fysioterapeut finde frem til, hvilket område problemet sidder i. Han/hun kan behandle leddet og løsne det med bestemte håndgreb. Ligeledes kan de omkringliggende muskler behandles, og du får en grundig instruktion i øvelser, du selv kan gøre. Dels for hurtigere at blive rask og dels for at forebygge at problemet kommer igen.

Har du langvarige ryggener kan den muskuloskeletale fysioterapeut undersøge hvordan din ryg, led, muskler og nerver fungerer i sammenhæng med den måde, du håndterer smerte på. Ud fra dette lægges en plan, som kan bestå i behandling af ryggens led med bestemte håndgreb, anvisning af øvelser og planlægning af et længerevarende genoptræningsforløb.

Har du skulder- eller armsmerter, f. eks. tennisalbue kan den muskuloskeletale fysioterapeut undersøge din arm og din nakke. Ud fra undersøgelsen diagnosticeres, om generne stammer fra nakken eller om skaden eller overbelastningen sidder i armen. Behandlingen rettes mod nakken eller armen med bestemte håndgreb, som sigter på at forbedrer leddenes og musklernes funktion. Du får en grundig information om øvelser, som hjælper til at gøre dig hurtigere rask og undgå tilbagefald.

Har du hofte-, knæ eller fodsmerter, kan den muskuloskeletale fysioterapeut ligeledes undersøge og diagnosticere om fejlfunktionen sidder i eller omkring leddet. Og om der er tale om smerter, som stammer fra ryggen. Behandlingen rettes mod leddet og dets omgivelser og kan bestå i bestemte håndgreb, som normaliserer funktionen i leddet og musklerne omkring. Også her vil behandlingen følges op med instruktion i øvelser, som fremmer funktionen og forebygger tilbagefald.

Hvordan foregår en behandling hos en muskuloskeletal fysioterapeut?

Det første besøg hos en muskuloskeletal fysioterapeut består i en udførlig anamnese og en grundig undersøgelse. Undersøgelsen rettes ikke kun mod det område, hvor du har ondt, men også mod andre områder, som kan have sammenhæng med dine smerter. På baggrund af undersøgelsen opstilles der en behandlingsplan sammen med dig.