Haslev Fysioterapi

Behandlinger

Vi tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling på et fagligt og servicemæssigt højt niveau, så patienten, i trygge og personlige rammer, hurtigst muligt kan føle sig hjulpet igennem optimering af funktionsniveau og livskvalitet.

Se behandlinger Kontakt os

Alle behandlingstilbud

Alle behandlinger foregår på klinikken. Første konsultation vil bestå af den fysioterapeutiske undersøgelse og optagelse af annamnese, hvor patientens problem og forventninger afdækkes. Fysioterapeut og patient sætter derefter mål for behandlingen i fællesskab og der laves en plan.

Vi tilbyder bl.a følgende:

 • Certificeret GLA:D Knæ/hofte forløb.
 • Certificeret GLA:D Ryg forløb.
 • Certificeret Mc Kenzie behandling *
 • Certificeret GLA:D uddannelse og NEMEX træning *
 • Rygtræning med særlig vægt på dynamisk stabilitetstræning
 • Nakkebehandling
 • Hovedpinebehandling
 • Neurofysioterapi
 • Træning, individuelt og hold
 • Genoptræning
 • Manuel behandling
 • Afspænding
 • Idrætsfysioterapi
 • Sportsskader
 • Løbestilsanalyse ( se menuen: træningstilbud )
 • Stabilitetstræning
 • Laserterapi * (bl.a. sårbehandling)
 • Akupunktur (kun behandling af smerter i bevægeapparatet)
 • Ergonomisk rådgivning
 • Okklusionstræning

Vi tager ofte på kurser for at videreuddanne os og få ny inspiration. Vi afholder intern undervisning for hinanden hvor vi diskuterer og afprøver nye tiltag. Indimellem fungerer klinikken som kursussted for større kurser, hvor vi selv deltager. Vi har desuden god kontakt til fysioterapeutskolerne og er ajourført med uddannelsesforløbet.

Hvad er McKenzie-metoden?

Robin McKenzie (f.1931) er fysioterapeut fra New Zealand. Han specialiserede sig i 50’erne i behandling af rygproblemer og udviklede en metode for undersøgelse og behandling af mekaniske rygsmerter. Metoden består bl.a. af stor grad af patient selv-behandling. Patienten udfører specifikke bevægeøvelser under vejledning fra terapeut og er derudover særlig opmærksom på at undgå belastende stillinger i hverdagen. Der lægges stor vægt på forebyggelse af nye rygproblemer. Denne metode er nu udbredt over hele verden og bruges af både fysioterapeuter og læger. Den store anerkendelse metoden har opnået gennem årene resulterede i 1990 i at R. McKenzie blev tilkendt the most Exellent Order of the British Empire by Her Majesty the Queen ” For services to Physiotherapy”.

Læs mere

Hvad er GLA:D Knæ og hofter?

GLA:D er et tilbud til folk med ondt i knæ og hofter, om uddannelse og træning, der bygger på den bedst tilgængelige forskning og praksis.

Hvorfor GLA:D?
De kliniske visitationsretningslinjer for patienter med knæartrose (slidgigt i knæet) anbefaler, at alle med ondt i knæ eller hofter gennemgår uddannelse og træning (minimum 12gange) samt vægttab ved behov. I en travl hverdag kan det dog være svært for klinikeren at følge disse retningslinjer. GLA:D søger netop at understøtte klinikeren i dette arbejde ved at være et tilbud, der er målrettet patientgruppen og den enkelte læge og fysioterapeut.

Hvem henvender GLA:D sig til?
Alle folk med ondt i knæ eller hofte, der ikke skyldes andre årsager som kræft eller knoglebrud.

Læs mere

Hvad er laserterapi?

Laserterapi er koncentreret lys/energi til den naturlige heling.

Laserlyset trænger dybt ind i vævet, helt ind til den enkelte celle.

Cellen udnytter energien fra laserlyset og sætter gang i alle kroppens naturlige reparationsmekanismer.

Helingstiden for akutte skader reduceres med op til 75%.

Vil du vide mere om Laser og laserterapi, eller finde links til den seneste forskning, så besøg: https://powermedic.com/

Til denne behandling ydes der ikke tilskud fra sygesikringen.

Læs mere

Hvad er Okklusionstræning?

Okklusionstræning kan bedst forstås som en fysiologisk genvej til at opnå muskeltilvækst, styrkefremgang og forbedret funktionsniveau, med minimal belastning af sener og led.

Under okklusionstræning påføres en manchet med et fastsat tryk om én af kroppens ekstremiteter – arm eller ben.

Manchetten begrænser ilttilførslen til musklen, og det accelererer graden af udmattelse.

I okklusionstræning arbejdes der, modsat konventionel styrketræning, med lave belastninger – ca. en tredjedel af den vægt der normalvis bruges under almindelig styrketræning.

Kombinationen af lav belastning og høj muskeludtrætning gør okklusionstræning særlig relevant til rehabilitering (efter skade eller operation)

eller hos grupper der ikke tåler træning under høj belastning (artrose- & smertepatienter, ældre, m.fl.).

Også ikke-skadede sportsfolk og styrketræningsentusiaster kan have gavn af okklusionstræning som supplement til den konventionelle styrketræning.

Det gælder, når målet er at opbygge stor muskelmasse og højt styrkeniveau, eller som periodiseringsredskab i elitesport.

Effekten af okklusionstræning er veldokumenteret.

Der er publiceret mere end 450 videnskabelige artikler om emnet inden for alt fra trænings- og genoptræningsprotokoller, bestemmelse af individuelt okklusionstryk, sikkerhed og kontraindikationer.

Det betyder at vi i dag kan anvende okklusionstræning målrettet og sikkert til den enkelte patient eller klient.

Okklusionstræning er, på trods af de meget lave belastninger, meget effektivt til at stimulere til muskelvækst og deraf også øget muskelstyrke og forbedret funktionsniveau.

Ønsker du yderligere information så kontakt os her eller ring på: +45 56 31 26 60

 

Skriv til os

+45 56 31 26 60