Haslev Fysioterapi

GLA:D Knæ og hofte / GLA:D Ryg

Vi tilbyder undersøgelse, diagnosticering og behandling på et fagligt og servicemæssigt højt niveau, så patienten, i trygge og personlige rammer, hurtigst muligt kan føle sig hjulpet igennem optimering af funktionsniveau og livskvalitet.

Se behandlinger Kontakt os

Opstart af nyt GLA:D Knæ og hofte eller GLA:D Ryg forløb.

Kontakt klinikken for yderligere information.

GLA:D Knæ og hofte

 • Inklusion i GLA:D, hvor du bestiller en tid på klinikken inden opstart. Her laves der en undersøgelse af hofte eller knæ, rejse/sætte sig test, gangtest, besvarelse af 2 spørgeskemaer og
 • gennemgang af træningsprogram. Det tager ca. 1½ time.
 • Foredrag om Arthrose, onsdag
 • Foredrag om træning, horfor og hvordan, onsdag
 • 6 ugers træning Tirsdage og torsdage, kl. 8.30 – 9.30. (Der tages forbehold for ændringer i træningstidspunkter.)
 • 3 måneders opfølgning. ( Besvarelse af spørgeskemaer og 2 fysiske test, som ved inklusionen.)
 • Et år efter inklusionen, udsender GLA:D et spørgeskema, ift hvordan det er gået.

Med henvisning afregnes der efter den offentlige sygesikrings takster for gruppe 1 patienter. (se takstskilt under menupunkt “Klinikken”)

Så er GLA:D Årsraport 2018 offentliggjort

Træning og uddannelse til næsten 40 000 patienter med knæ- og hofteartrose i Danmark. Stor smertereduktion, færre der tager smertestillende medicin og færre der er sygemeldte: Læs den her.

I et pilotprojekt i 2013, arbejdede man med implementeringen af GLA:D-tilgangen som anbefaler forebyggende træning mod atrose. I et indslag I TV avisen, d. 19.august, fortæller Professor Ewa Roos hvorfor det er, at træning virker.

GLA:D har fået fået stor opmærksomhed, og i TV Avisen mandag d. 19. august kunne man bl.a høre Ewa Roos fortælle om den nye tilgang til træning af knæ, som nu har bredt sig til klinikker og kommunale genoptræningscentre i hele landet.

Ifølge Ewa Roos er det særligt den neuromuskulære træning, NEMEX, der har vist sig at kunne nedsætte smerter, forbedre funktion og øge livskvalitet.

Til TV Avisen siger hun:

“Det revolutionerende er, at man ikke længere venter, til man har et nedslidt led og har brug for kirurgi, men man forebygger nu langt tidligere, måske 10 – 15 år tidligere”

Bevægelse hjælper

Annemette Beck er fysioterapeut i Arkadens Fysioterapi i Aalborg og er med i pilotprojektet. I TV Avisens indslag ser man hende i gang med at træne en atrosepatient som tidligere har været meget plaget af atrosen men som i dag ikke mærker meget til den.

Annemette Beck er begejstret for GLA:D tilgangen:

“Det overrasker mig ikke at bevægelse hjælper. Det ved man når man er fys og arbejder med bevægelse. Men det er et fantastisk koncept og det er let at gå til og det gør en forskel” – Siger hun til TV

Avisen og fortsætter:

“Man må ikke give slip. Det er ikke sådan man opnår et bestemt niveau, og så må man stoppe. Nej, man skal fortsætte. Det er vedvarende træning der skal til”.

Fysioterapeuten skal holde patienten i hånden

Radioprogrammet “Sundhed på P1” har interviewet Ewa Roos om GLA:D projektet. Her pointerer hun fysioterapeutens vigtige rolle:

“Man har brug for en til at holde i hånden og hjælpe med at træningen bliver optimal” forklarer Ewa Roos i programmet.”

GLA:D tilgangen har netop fokus på både at uddanne fysioterapeuterne i de rigtige test og træningsøvelser samt uddanne patienterne.

Hvis du er interesseret i at deltage i GLA:D:
Kontakt da Lene eller Brita på klinikken eller på telefon. 56 31 26 60

Læs mere

Case: Kom på banen igen efter neuromuskulær træning

Kaj Robert Jensen er 64 år og har arbejdet i 38 år som regnskabs- og administrationschef i byggebranchen. Han var med på et af de første hold i Arkadens fysioterapi, og det har givet ham mulighed for at genoptage sit aktive liv, efter at smerter i knæene mere eller mindre havde sat ham ud af spillet.

Kaj Robert Jensens knæsmerter kom snigende, men til sidst havde han så stærke smerter, at han ikke kunne gå på trapper, dømme håndboldkampe eller hjælpe sønnen på gården. Han vågnede med smerter om natten og havde også ondt om morgenen, når han skulle i gang. Han fik efter en undersøgelse hos speciallæge tilbudt at få et nyt knæ (delprotese). “Men det var jeg overhovedet ikke interesseret i; der er flere af mine bekendte, der har fået nyt knæ og det er ikke blevet så godt, som de troede”, fortæller Kaj Robert. Han læste ved et tilfælde om projektet GLA:D i lokalavisen i Aalborg og tænke med det samme, at dét ville han også prøve. “Det har været umådeligt væsentligt for os (deltagere i projektet; red.), at der er lagt en plan for os på forhånd – og det har været vigtigt at få baggrunden for, hvorfor det er vigtigt at træne på en helt speciel måde”, sige Kaj Robert Jensen. Efter træningen, som han afsluttede i juni sidste år med opfølgning i august, er der sket store fremskridt. Han har været i stand til at genoptage dommerkarrieren i håndbold og kan igen hjælpe sønnen på gården. Og trapperne tager han i dag uden at have ondt og uden at tænke på, at knæet skal holdes på en helt bestemt måde.. Men for at nå der til har det været vigtigt for ham at forstå, at træningen skal holdes ved lige – hele livet. Han har valgt at følges med sine dommerkolleger til fitnesscenteret, hvor de andre træner i maskinerne, og han gennemfører NEMEXtræningen. Den strategi bifalder Ewa Roos. “For at løbe og dyrke nogle af de aktiviteter, man gerne vil, bliver man nødt til at gennemføre neuromuskulær træning”, siger Ewa Roos. De fleste med artrose kan måske komme til at løbe igen, men kontaktidræt vil Ewa Roos fraråde.

Kilde: Fysioterapeuten nummer 3, 2013

Varemærket GLA:D er registreret af Syddansk Universitet og kan kun anvendes af klinikere, der er certificerede af SDU.

GLA:D Ryg

Patientudddannelse: 2 sessioner a en time.

Træning på hold mandage kl. 14:30-15:30 og torsdage kl. 14:00-15:00, ialt 16 træninger.

Med henvisning afregnes der efter den offentlige sygesikrings takster for gruppe 1 patienter. (se takstskilt under menupunkt “Klinikken”)

GLA:D® Ryg er et nyt behandlingstilbud til patienter med langvarige eller tilbagevendende rygsmerter, der påvirker hverdagen negativt. Tilbuddet er udviklet af forskere og behandlere på SDU. Programmet følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behandling af patienter med rygsmerter og bygger på principper for hjælp-til-selvhjælp på samme måde som GLA:D® for patienter med knæ- og hoftesmerter.

Uddannelse og træning for patienter

Indholdet af GLA:D Ryg-forløbet er baseret på bedste evidens for rygbehandling og udviklet i samarbejde med patienter og behandlere.

Formålet med GLA:D® Ryg er, at patienter får viden og redskaber, der hjælper dem til færre rygsmerter, og til at fungere bedre med de smerter der er.

Forløbet omfatter en indledende og en afsluttende individuel konsultation, hvor deltagerens udgangspunkt og målsætning fastsættes og nytten af forløbet evalueres.

Dertil kommer to sessioner med patientuddannelse på hold, hvor deltagerne lærer om ryggen, hvorfor rygsmerter opstår og hvad man kan gøre for at få en ryg, der bedre klarer hverdagens krav.

Første session handler om:

 • Årsager til rygsmerter
 • Symptomer
 • Behov for røntgen og skanninger
 • Behandlingsmuligheder

Anden session handler om:

 • Hvad smerte er
 • Håndtering er rygbesvær
 • Rygsmerter som udtryk for ubalance mellem dine ressourcer og dine belastninger
 • Hvordan træning virker

Træningen foregår to gange om ugen i otte uger. Øvelserne kan udføres med forskellig sværhedsgrad og tilpasses den enkelte deltager. Deltagerne arbejder med at opnå større variation i ryggens bevægelser, så brug af ryggen bliver mindre ensidig, og med at få tillid til at bevæge sig naturligt og frit.

Hver træningssession består af:

 • En kort drøftelse af emner fra patientuddannelsen eller erfaringer i gruppen siden sidst
 • En opvarmning hvor ryggen bevæges igennem
 • Otte øvelser der arbejder med styrke og bevægelighed af:
  • rygstrækkere
  • mavemuskler
  • balde/hoftemuskler
  • benmuskler

Både uddannelse og træning foregår i grupper, hvor deltagerne har mulighed for at dele erfaringer og lære af hinanden. Undervejs drøfter deltagere og underviser muligheder for at være fysisk aktiv ud over træningen, så effekten af GLA:D® Ryg kan fastholdes efter forløbet er slut.

GLA:D Ryg-tilgangen

Rygsmerter er noget de fleste mennesker oplever. Hos nogle er det lette, forbigående gener, mens andre er stærkt begrænsede i deres hverdag i årevis eller igen og igen.

Smerter er fra naturens side en måde at beskytte os på. Smerter opstår når man udsættes for større belastningerne, end man har kapacitet til at klare. Det handler både om fysisk belastning på led og muskler, den måde man bevæger sig på og om mentale belastninger som for eksempel træthed eller bekymringer. Styrken af smerter hænger ikke særligt godt sammen med hvad der sker i ryggen. Smerter er en alarm, der forsøger at få os til at gøre noget for at beskytte os selv, men ligesom en røgalarm ikke fortæller om der er røg fra et stearinlys eller en stor brand, fortæller smertealarmen ikke, hvad der er galt eller hvor galt det står til. Derfor kan det være svært at blive klog på sine smerter.

Mere viden om smerter via linket her: http://www.retrainpain.org/dansk

Det er målet med GLA:D® Ryg at øge ryggens kapacitet og give deltagerne redskaber til at reducere belastninger.

Vil du vide mere: https://gladryg.sdu.dk/

Varemærket GLA:D er registreret af Syddansk Universitet og kan kun anvendes af klinikere, der er certificerede af SDU.

Skriv til os

+45 56 31 26 60